Vertskapet på Øyna Parken gir følgende tilbakemelding

Resultatet taler for seg selv, førsteklasses materialer som er ment å vare. Vi har i 3 forskjellige byggetrinn kun brukt materialer fra Bærisaga og Inspirasjonstre. De har bevist at de leverer kvalitetsvarer hver gang, og med stor fleksibilitet.

Med hilsen, Kristine D. og Frode Sakshaug