Samarbeid gir suksess

«Inspirasjonstre viser at det nytter å skape suksess i det små- selv i en bransje preget av enormt prispress og stadig større aktører.

Nøkkelen er gode råvarer, solid fagkompetanse og kunder som både vil og må ha kvalitet som «de store» har problemer med å skaffe.

Lederkommentar i Trønder-Avisa av Arve Løberg