Spesialkonstruksjoner i gran eller furu

Inspirasjonstre kan levere trelast til spesielle konstruksjoner. Det være seg spesielt grove dimensjoner eller lange lengder, som dette eksemplet fra Øyna Parken i Inderøy.