Aavatsmark Sag er et tradisjonelt trelastbruk, som i de senere årene har gått over til å utvikle og fremstille produkter av norsk løvtre, fortrinnsvis bjørk, osp og or, men også andre treslag. Våre hovedprodukter er villmarkspanel og vanlig panel i bjørk og osp, kjerneved i furu til terassegulv, utvendig kledning og tretak.

Kontakt oss

Aavatsmark Sag AS
v/ Andreas Aavatsmark
7977 Høylandet
Fax: 74 32 19 28
Mob: 915 75 215
[email protected]
Eller bruk kontaktskjema her.